Bij onze vereniging kan je je favoriete sport beoefenen zoals je dat zelf wilt. Je kunt deelnemen
aan de competitie of gewoon gezellig een balletje komen slaan wanneer je dat zelf het beste
uitkomt.

Wat betreft het lidmaatschap zijn we soepel. We vinden dat je het eerst 4x kunt proberen bij
onze vereniging, voordat je besluit lid te worden bij onze vereniging. Je hoeft dus niet direct de
eerste avond dat je binnenkomst lid te worden.

Contributies

1ste helft 2024

  • Senioren recreanten: € 61,25 (inclusief bondscontributie)
  • Senioren competitie: €92,25 (inclusief bondscontributie en competitiegeld)
  • Jeugd recreanten: € 43,75 (inclusief bondscontributie)
  • Jeugd competitie: € 64,25 (inclusief bondscontributie en competitiegeld)

2de helft 2024

  • Senioren recreanten: € 61,25 (inclusief bondscontributie)
  • Senioren competitie: € 92,25 (inclusief bondscontributie en competitiegeld)
  • Jeugd recreanten: € 43,75 (inclusief bondscontributie)
  • Jeugd competitie: € 64,25 (inclusief bondscontributie en competitiegeld)

Contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd, middels een machtiging aan de penningmeester.
Bij opzegging wordt geen contributie gerestitueerd, dit i.v.m. de contributie voor de NTTB en
afdelingscontributie die wij vooruit aan de bond verschuldigd zijn, die in uw contributie verwerkt
is. De contributie voor de NTTB en afdelingscontributie worden jaarlijks geïndexeerd.

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden per 30 juni van het lopende jaar en
met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
Ingeval dat de leden zich beroepen op bijzondere omstandigheden, kan het bestuur besluiten
het lidmaatschap tussentijds te beëindigen.

Ledenadministratie:

[email protected]