Wil jij ook zo goed worden?

Het Nootwheer

Clubfeiten

1971
Jaar van oprichting
125
Aantal leden
1
x Klaverjassen/maand
55
Contributie per half jaar
Nootkreten

Nieuwsbrief

Te weinig geld voor de sportclub?

Wil je kind graag op tafeltennis, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Zij betalen voor kinderen en jongeren de contributie of het lesgeld …