TTV het Nootwheer

Komende activiteiten

Geen evenementen

Coronavirus - update

Beste leden,

Maandag heeft de overheid nieuwe drastische maatregelen afgekondigd in verband met de bestrijding van het coronavirus. Eén van die maatregelen is dat tot 1 juni 2020 alle bijeenkomsten (groot of klein) verboden zijn. 

Bijgaand doen wij jullie de berichtgeving van de NTTB toekomen, bestemd voor alle leden.  

In deze brief geeft de NTTB aan dat tot 1 juni 2020 de accomodaties gesloten blijven, echter is hier nog verwarring over.

Zeker is dat tot 6 april 2020 TTV Het Nootwheer gesloten is en dat we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en als er belangrijke relevante wijzigingen en/of aanvullende maatregelen aan de orde zijn worden jullie hierover via de email/website nader geïnformeerd.

De Algemene Ledenvergadering, die we normaal gesproken altijd in april/mei van het jaar houden, is tot nader order uitgesteld. 

Het allerbelangrijkst is nu dat iedereen in goede gezondheid blijft. Dat geldt eens te meer voor leden die lichamelijk kwetsbaar zijn. Wees voorzichtig, hou je aan de richtlijnen van de overheid en neem geen onnodige risico’s. 

We zien jullie graag allemaal terug op onze club. Gezelligheid en beweging zijn gezond en zodra het mogelijk is wil TTV Het Nootwheer daar weer haar steentje aan bijdragen. 

Het Bestuur

Corona

N.a.v. de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de door de rijksoverheid afgekondigde maatregelen zijn wij verplicht om onze vereniging tot 6 april 2020 te sluiten. Tot die tijd zijn alle trainingen en wedstrijden voor de jeugd en senioren geannuleerd.

Uiteraard houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en als er belangrijke relevante wijzigingen en/of aanvullende maatregelen aan de orde zijn worden jullie hierover via de email/website nader geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

Clubkampioenschappen dubbel 2020

Op 21 februari 2020 zijn de clubkampioenschappen dubbel 2020 gespeeld. Met dank aan Willem Heemskerk voor de verslaglegging.

Clubkampioenschappen enkel 2020

In januari 2020 zijn de verschillende clubkampioenschappen enkel 2020 gespeeld: jeugd, 4de klasse en lager en 3de klasse en hoger. Met dank aan Willem Heemskerk voor de verslaglegging.

Ouder-jeugd toernooi

Op 20 december 2019 is het jaarlijks terugkerende ouder-jeugd toernooi gespeeld. Eduard heeft onderstaand verslag daarvan geschreven.

@TTVhetNootwheer