TTV het Nootwheer

Komende activiteiten

Geen evenementen

Corona

N.a.v. de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de door de rijksoverheid afgekondigde maatregelen zijn wij verplicht om onze vereniging tot 6 april 2020 te sluiten. Tot die tijd zijn alle trainingen en wedstrijden voor de jeugd en senioren geannuleerd.

Uiteraard houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en als er belangrijke relevante wijzigingen en/of aanvullende maatregelen aan de orde zijn worden jullie hierover via de email/website nader geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

Clubkampioenschappen dubbel 2020

Op 21 februari 2020 zijn de clubkampioenschappen dubbel 2020 gespeeld. Met dank aan Willem Heemskerk voor de verslaglegging.

Clubkampioenschappen enkel 2020

In januari 2020 zijn de verschillende clubkampioenschappen enkel 2020 gespeeld: jeugd, 4de klasse en lager en 3de klasse en hoger. Met dank aan Willem Heemskerk voor de verslaglegging.

Ouder-jeugd toernooi

Op 20 december 2019 is het jaarlijks terugkerende ouder-jeugd toernooi gespeeld. Eduard heeft onderstaand verslag daarvan geschreven.

@TTVhetNootwheer