TTV het Nootwheer

Komende activiteiten

Klaverjassen
woensdag 29 apr 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 27 mei 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 24 juni 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 26 aug 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 30 sept 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 28 okt 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 25 nov 2020
20:00 -

Contributieoverzicht 2018


1ste helft 2018

Senioren recreanten:
€ 54,50 (inclusief bondscontributie)

Senioren competitie:

€ 80,00 (inclusief bondscontributie en competitiegeld)

Jeugd recreanten:

€ 39,75 (inclusief bondscontributie)

Jeugd competitie:

€ 56,75 (inclusief bondscontributie en competitiegeld)


2de helft 2018

Senioren recreanten:

€ 54,50 (inclusief bondscontributie)

Senioren competitie:

€ 80,00 (inclusief bondscontributie en competitiegeld)

Jeugd recreanten:

€ 39,75 (inclusief bondscontributie)

Jeugd competitie:

€ 56,75 (inclusief bondscontributie en competitiegeld)


De contributiegelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan en bij voorkeur middels automatische incasso.

 

INSCHRIJFFORMULIER

 

OPZEGFORMULIER

 

Opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk per 1 januari en per 1 juli van elk jaar.

@TTVhetNootwheer