TTV het Nootwheer

Komende activiteiten

Klaverjassen
woensdag 29 apr 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 27 mei 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 24 juni 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 26 aug 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 30 sept 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 28 okt 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 25 nov 2020
20:00 -

Tafeltennisvereniging Het Nootwheer is ontstaan vanuit het wijkcentrum “Het Noot” en is op 22 januari 1971 opgericht door o.a. wijlen Jos Farenhorst. Bij de oprichting van de vereniging stond het ledental op 16 wat binnen een jaar aangroeide tot 55 leden. Het thuishonk was in de eerste jaren een houten optrekje, het oude Noot,  aan de Henry Dunantstraat (waar nu het pompstation Tamoil staat). In het najaar van 1972 werd voor het eerst deelgenomen aan de NTTB-competitie. In 1974 startte de vereniging met een jeugdafdeling.

De eerste competitiewedstrijden werden gespeeld in de gymzaal aan de Pampusstraat. Deze locatie werd in 1974 ingeruild voor de gymzaal aan de J.P. Sweelinckstraat waar we nog steeds onze activiteiten hebben.

In de jaren 80 ontstond de behoefte aan een eigen kantine of home. Na een aantal vruchteloze pogingen werd in 1990 de aanzet gegeven voor een superloterij. Deze loterij moest het financiële gat van zo’n 70.000 gulden dichten.

Deze loterij werd een groot succes waarna in december 1991 werd gestart met de bouw van onze eigen kantine. Op 25 april 1992 werd de nieuwe aanwinst feestelijk geopend door de toenmalige wethouder van sportzaken.

Na het betrekken van ons eigen “home” zat de groei er aardig in. Eind jaren 90 begin 2000 stond de teller voor de senioren op 110 en voor de jeugd op 50.

Daarna ontkwam ook Het Nootwheer niet aan de teruglopende belangstelling voor het  tafeltennis. Rond 2010 waren er nog 66 seniorenleden en zo’n 15 jeugdleden over.

Inmiddels kunnen we weer spreken van een bloeiende vereniging met ruim 100 seniorenleden en 25 jeugdleden.

In de competitie is Het Nootwheer op dit moment de grootste vereniging van de afdeling Holland-Noord van de NTTB.

@TTVhetNootwheer