TTV het Nootwheer

Komende activiteiten

Klaverjassen
woensdag 29 apr 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 27 mei 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 24 juni 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 26 aug 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 30 sept 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 28 okt 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 25 nov 2020
20:00 -

Wat doet de NTTB voor u?     


De N
TTB vertegenwoordigt uw belangen                                                                                     
Middels haar bestuur, het Bondsbureau, de Bondsraad en commissies (zie: http://www.nttb.nl/over-nttb/nttb-algemeen/) vertegenwoordigt de NTTB zo'n 30.000 leden en ongeveer 580 verenigingen richting overheid, andere (sport)organisaties, de pers, het buitenland en het bedrijfsleven. De NTTB is nationaal aangesloten bij de landelijke sportkoepel NOC*NSF. Internationaal vertegenwoordigt de NTTB Nederland bij de ETTU (European Table Tennis Union), ITTF (International Table Tennis Federation) en het IOC (Internationaal Olympisch Comité).

De NTTB verzorgt en organiseert competities en toernooien

 • De NTTB organiseert alle NTTB-competities van recreantenklasse tot aan de eredivisie.
 • De NTTB organiseert jaarlijks een groot aantal toernooien zoals Meerkampen voor jong en oud in vele categorieën, jeugdranglijsttoernooien, afdelingskampioenschappen, Nederlandse Kampioenschappen in verschillende categorieën, de Jeugdcup, Masters, etc.
 • De NTTB ondersteunt verenigingen bij de organisatie van toernooien en zorgt voor de beschikbaarheid van goed tafeltennismateriaal.
 • De NTTB zorgt voor het bijhouden van de Nationale ranglijsten en licenties.
 • De geïntegreerde website van de NTTB http://www.nttb.nl, het online NTTB Administratie Systeem (NAS) https://www.nttb-administratie.nl/ voor de ledenadministratie en verwerking van competitiedata, en de websites van de acht NTTB-afdelingen.
 • De NTTB Facebook pagina: https://www.facebook.com/NederlandseTafeltennisbond.
 • De diverse NTTB Twitteraccounts, zoals https://twitter.com/tafeltennis.
 • NTTB-nieuwsbrieven en verenigingsmailings.
 • De NTTB brengt tafeltennis onder de aandacht op landelijke beurzen en stimuleert waar mogelijk de kennismaking met de tafeltennissport. Zo ontwikkelde de NTTB bijvoorbeeld Table Stars http://www.nttb.nl/Table-Stars/ als een tafeltennis kennismakingsprogramma voor de basisscholen en iPong http://www.ipong.nl/home voor in de (bedrijfs)kantine.
 • De pers wordt middels persberichten door de NTTB op de hoogte gehouden van de belangrijke tafeltennisactualiteiten.  Veel energie wordt gestoken in het werven van sponsoren voor de diverse activiteiten van de NTTB.
 • NTTB Basiscontributie:                                         € 13,00 per jaar
 • NTTB Competitiebijdrage senioren:                     € 17,00 per seizoen
 • NTTB Competitiebijdrage junioren:                     € 11,50 per seizoen   

                                                                                                                                                       

De NTTB faciliteert Topsport

De NTTB steekt veel tijd en energie in de ontwikkeling van tafeltennistalent bijvoorbeeld door het organiseren van afdelingstrainingen, regionale bondstrainingen en centrale trainingen. De Nederlandse selectie traint intern op Sportcentrum Papendal, begeleid door professionele bondstrainers.

De NTTB communiceert

De NTTB ontwikkelt en promoot het Nederlandse tafeltennis

De NTTB ondersteunt tafeltennisverenigingen

De NTTB ondersteunt verenigingen op velerlei manieren, zowel ten aanzien van beleid en organisatie, bij (ver)bouw van een accommodatie als bij werving en behoud van leden. Ook regelt de NTTB collectieve afspraken t.b.v. kortingen op verzekeringen, cursussen en andere producten. Zie ook: http://www.nttb.nl/Clubadvies/

Jaarlijks organiseert de NTTB diverse informatiebijeenkomsten en het verenigingscongres. Daarnaast ontwikkelt de NTTB ondersteunende projecten en producten. Denk hierbij aan projecten als "Naar een veiliger sportklimaat" en de "Verenigingsbox" met diverse ondersteunende producten voor de vereniging.

De NTTB leidt op

Voor iedere vereniging is het hebben van een trainer van levensbelang voor het behoud van leden en voor de ontwikkeling van spelers. Voor elke wedstrijd, van hoog tot laag, zijn bovendien competente scheidsrechters nodig. Geen toernooi kan zonder een goede toernooileider. De NTTB leidt dicht bij de vereniging trainers, scheidsrechters en toernooileiders op.

Wat vraagt de NTTB van u aan bondsbijdrage?

Ieder lid van een bij de NTTB aangesloten vereniging dient door die vereniging bij de NTTB aangemeld te worden en geregistreerd te zijn als NTTB-lid. Speel je geen competitie dan ben je NTTB basislid en ben je alleen basiscontributie verschuldigd. Wanneer je meedoet aan de NTTB-competitie dan is er ook competitiebijdrage verschuldigd. De jaarlijkse bijdragen (2014) zijn:

 


De NTTB, 
dat zijn we samen

@TTVhetNootwheer