TTV het Nootwheer

Komende activiteiten

Klaverjassen
woensdag 29 apr 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 27 mei 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 24 juni 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 26 aug 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 30 sept 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 28 okt 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 25 nov 2020
20:00 -

Accommodatiecommissie:
Deze commissie valt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester en is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw, onderhoud tafeltennismateriaal alsmede voor het beheer van de kantine.

Coördinator : Paul WeiszBlanchetta
Leden : Johan Kuijper, Frans Prinsen, Johan de Groot en Willem Heemskerk

Commissie toernooien en wedstrijden:
Deze commissie verzorgt alle tafeltennisgerelateerde activiteiten.

Coördinator : Johan Kuijper
Uitvoerend lid : Sjoerd Tuinstra

Technische commissie:
Deze commissie maakt o.a. de indeling van de competitie.

Coördinator : Johan Kuijper
Leden : Sjoerd Tuinstra

Evenementencommissie:
Deze commissie verzorgt de evenementen zoals lustrumfeesten, uitwisselingsweekenden e.d. die bij de vereniging worden gehouden.

Coördinator : Eduard Harmens
Leden : ad hoc

Communicatiecommissie:
Deze commissie verzorgt de periodieke nieuwsbrief "Nootkreten" en onderhoudt de website.

Coördinator : Sandra Brinkman
Leden : Yoop Klos, Willem Kunkels (website)

@TTVhetNootwheer