TTV het Nootwheer

Komende activiteiten

Klaverjassen
woensdag 29 apr 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 27 mei 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 24 juni 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 26 aug 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 30 sept 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 28 okt 2020
20:00 -
Klaverjassen
woensdag 25 nov 2020
20:00 -

Corona

N.a.v. de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de door de rijksoverheid afgekondigde maatregelen zijn wij verplicht om onze vereniging tot 6 april 2020 te sluiten. Tot die tijd zijn alle trainingen en wedstrijden voor de jeugd en senioren geannuleerd.

Uiteraard houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en als er belangrijke relevante wijzigingen en/of aanvullende maatregelen aan de orde zijn worden jullie hierover via de email/website nader geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

@TTVhetNootwheer