TTV het Nootwheer

Komende activiteiten

Geen evenementen

Corona

N.a.v. de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de door de rijksoverheid afgekondigde maatregelen zijn wij verplicht om onze vereniging tot 6 april 2020 te sluiten. Tot die tijd zijn alle trainingen en wedstrijden voor de jeugd en senioren geannuleerd.

Uiteraard houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en als er belangrijke relevante wijzigingen en/of aanvullende maatregelen aan de orde zijn worden jullie hierover via de email/website nader geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

@TTVhetNootwheer